Privacystatement Baptistengemeente Vriescheloo, De Wegwijzer

De Baptistengemeente Vriescheloo, De Wegwijzer, hierna te noemen BGV, is een kerkelijke gemeenschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten, aan welke regels we ons houden en wat uw rechten zijn (als BGV persoonsgegevens van u verwerkt).


Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van:
De door leden, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.
Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek, aan -en gebruik van onze website, welke met uw toestemming aan ons zijn verstrekt. Data verkregen naar aanleiding van het invullen van machtigings- en aanmeldingsformulieren.

Verwerking van uw gegevens

BGV houdt een leden- en giftenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van gezinsleden kunnen worden vastgelegd. Hierin kunnen ook geregistreerde gasten worden opgenomen. Relaties zijn personen die deelnemen aan BGV activiteiten.

Wij leggen de volgende gegevens vast in het ledeninformatiesysteem: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en eventuele gezinsrelaties. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

U lid bent geworden van BGV.
U hebt aangegeven als gast geregistreerd te willen worden.

Wij leggen de volgende gegevens vast in de giftenadministratie: naam, adres, woonplaats en IBAN.  Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer: U een bijdrage overmaakt via de bank.

We leggen de volgende gegevens vast wanneer u als lid of relatie deelneemt aan activiteiten of cursussen van BGV: naam, adres, woonplaats, IBAN (wanneer een bijdrage wordt gevraagd), bijzondere persoonlijke gegevens voor zover van toepassing.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

U zich aanmeldt voor de betreffende activiteit, cursus.

Indien u zich aanmeldt voor het vervullen van een taak/bediening binnen BGV worden de volgende gegevens vastgelegd bij aanmelding: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bijzondere persoonlijke gegevens, die relevant zijn voor het vervullen van een bediening, worden vastgelegd. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de betrokkene.

Deze gegevens worden vastgelegd wanneer:

U zich aanmeldt voor een gesprek.
Het gesprek gevoerd wordt.
 
Indien u zich aanmeldt voor een zorgaanvraag worden de volgende gegevens vastgelegd in het BGV Confidenten Systeem (BCS): naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en bijzondere gegevens betreffende de hulpaanvraag.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

U zorg aanvraagt via de website, telefonisch of e-mail.

Geen van bovenstaande gegevens wordt aan derden verstrekt (bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden).

 
Beeldopnamen

Ochtenddiensten en speciale diensten kunnen worden opgenomen. Deze diensten kunnen via onze website (mediaplayer) teruggekeken worden.

Bezoekers mogen alleen vanaf de achter- en zijkant van de zaal gefilmd worden. Bezoekers zijn hier niet herkenbaar in beeld. Bezoekers kunnen in beeld komen, maar er mag niet volledig op personen ingezoomd worden zonder vooraankondiging of instemming (eventueel achteraf). Mocht er zonder vooraankondiging toch worden ingezoomd, dan kunnen beelden alleen op de mediaplayer vertoond worden met instemming van betrokkene. Podium blijft kernbeeld bij opnames. Van de leden en bezoekers op het podium mogen opnames gemaakt worden.  Er mogen geen face-to-face opnames van bezoekers worden gemaakt tijdens het gebed en het uitspreken van de zegen. Wanneer er sprake is van opnames door externen, worden de bezoekers ingelicht en kan er bezwaar worden gemaakt
 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van BGV door een e-mail te sturen naar info@bgvdewegwijzer.nl. BGV is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de secretaris van BGV.

Hoe lang bewaart BGV uw persoonsgegevens?

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, bewaard volgens de wettelijke eisen. Indien uw persoonsgegevens niet meer voor het doel relevant zijn waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.

Wat wordt vastgelegd bij het bezoek aan onze website?

Er wordt niets vastgelegd vanuit onze site. Er is melding dat er alléén functionele cookies geplaatst worden. U dient zelf contact op te nemen wanneer u vragen hebt.

E-mail

Wanneer u als lid uw e-mailadres aan BGV hebt verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van actuele informatie van onze gemeente. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.

Afmelden e-mailnieuwsbrieven

Wilt u geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van BGV.

Contact met leden, relaties, bezoekers

BGV informeert haar leden wekelijks via het informatieblad ´Rondom’, verder via BGV website, per e-mail, post, telefoon en/of social media; Facebook. Jaarlijks wordt er een ledenlijst uitgegeven met daarin de NAW gegevens te weten de Ledeninfo.

Beveiliging

BGV heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

BGV behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen info@bgvdewegwijzer.nl.  U kunt ook contact opnemen met de secretaris.


Privacybeleid BGV Vriescheloo. Versie: 0.1