Wij zijn een Bijbelgetrouwe christengemeente waar iedereen welkom is en waar aandacht, zorg en liefde is voor elkaar.

 

Elke zondagochtend om 10.00 uur worden, onder begeleiding van een wisselende muziekteams, gemakkelijk zingbare liederen gezongen, er wordt verteld over de activiteiten en het wel en wee van de gemeente.

Ook wordt er in een klein half uur een Bijbelgedeelte uitgelegd met praktische voorbeelden, vaak met behulp van een PowerPoint presentatie.

Na de dienst is er gelegenheid koffie of thee te drinken en kan er nagepraat worden over wat er gezongen en gezegd is.

Voor de kinderen tot 12 jaar is er iedere zondag een speciaal programma, na de begroetingen en het zingen van 2 kinderliederen gaan ze naar het bijgebouw De Wegwijzer. Voor de zegenbede komen de kinderen weer terug in de kerk.
 

Visie

Wij zijn een Bijbelgetrouwe christengemeente waar iedereen welkom is en waar aandacht, zorg en liefde is voor elkaar.
 

Missie

Gericht op God: Wij dienen God de Vader als volgelingen van Zijn Zoon Jezus Christus en laten ons daarbij leiden door de Heilige Geest.

Gericht op elkaar: Wij helpen en stimuleren elkaar om te groeien in ons geloof, zodat we steeds meer Gods liefde kunnen laten zien in wat we zeggen en doen.

Gericht op de ander: Wij willen door onze levensstijl de liefde van God doorgeven aan onze omgeving en zo iedereen bekend maken met de blijde boodschap van redding door Jezus Christus zodat ook zij Zijn volgelingen worden.