1. Naam: Baptisten Gemeente Vriescheloo, De Wegwijzer

2. RSIN: 002675791

3. Bezoekadres is : Wedderweg 31, Vriescheloo

4. De Gemeente is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut beogende instelling (ANBI)

5. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

6. Beloningsbeleid: De Gemeente heeft geen betaalde werkers in dienst. Alle taken worden op basis van vrijwilligerswerk ingevuld. Eventueel gemaakte kosten kunnen na toestemming van de penningmeester gedeclareerd worden. 
   
7. Het beleidsplan van de Baptisten Gemeente Vriescheloo:

  • Het houden van erediensten.

  • Het stimuleren van leden en gasten tot verdieping van hun geloofsleven door middel van huiskringen/Bijbelstudie.

  • Het organiseren van activiteiten voor ouderen, jongeren, jeugd- en kinderclubs.

  • Het ondersteunen van zending en evangelisatie.

  • Het gericht zijn op maatschappelijke en sociale noden in Vriescheloo in omgeving.

8. Actueel verslag van de activiteiten

Elke zondag wordt er een dienst gehouden met zang, gebed en verkondiging van de Bijbelse boodschap. Tweewekelijks worden er huiskringen gehouden ter versterking van het geloofsleven van de individuele  gelovigen. Elke zondag worden er kinderclub ’s gehouden voor de kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. Tweewekelijks komen jeugd en jongvolwassenen samen. Regelmatig worden Bijbelcursussen gegeven. De ouderen hebben maandelijks een ontmoeting. Rond Christelijke feestdagen worden er regelmatig bijzondere diensten georganiseerd. Ook praise-,  en jongerendiensten worden georganiseerd.

9. Financieel

Inkomsten    
  Resultaat 2020 Begroot 2021
Bijdragen/Collecten/Giften/Huur € 24295 € 22700
     
Totaal: € 24295 € 22700
     
Uitgaven    
     
Vergoedingen/diensten € 6103 € 7000
Evangelisatie € 3936 € 2700
Energie/Belastingen/Verzekeringen € 5097 € 5832
Facilitair/Beheer € 3632 € 6161
Kinder-/Jeugdwerk/Gemeentezorg € 273 € 300
Administratie/Diversen € 315 € 480
     
Totaal: € 19356 € 22473