Meer dan 140 jaar baptisten in Vriescheloo

 

Wat in 1877 begon gaat nu nog steeds door, elke zondag om 10 uur is er een dienst in de baptistengemeente Vriescheloo, De Wegwijzer.

Wij houden elke zondagmorgen een dienst met maximaal 30 personen op anderhalve meter afstand. Mocht deze zaal vol zijn wijken we uit naar het gebouw De Wegwijzer waar de dienst op de beamer te volgen is, hier is ook nog ruimte voor ca. 10 personen.

Ook alle andere regels blijven van kracht. Dus ook al zijn we elkaars broeders en zusters dat we anderhalve meter afstand moeten houden van diegenen waar we geen huishouden mee vormen. Dit niet alleen in het gebouw maar ook daarbuiten. Er staan witte strepen op het voetpad zodat u kunt zien wat de anderhalve meter is. Niezen blijft in de elleboog en zoveel mogelijk thuis het toilet gebruiken.

Samenzang zal vooralsnog niet plaatsvinden in de dienst.

De collecte zal aan het einde van de dienst zijn middels een schaal bij de uitgang om voor een ieder er wat in te gooien.

Er zal geen koffie en thee geschonken worden in het kerkgebouw. Na de dienst is er de mogelijkheid om in De Wegwijzer een kopje koffie of thee te halen en deze in de grote of kleine zaal op anderhalve meter van elkaar op te drinken of bij mooi weer natuurlijk ook buiten op het ‘terras’ maar wederom op anderhalve meter. Een looproute zal aangegeven zijn in De Wegwijzer.

Heeft u ziekteverschijnselen, neem uw verantwoordelijkheid en kom dan alstublieft niet. Al met al zijn er veel regels na te leven en zal het niet makkelijk zijn maar toch moeten we het proberen want wij willen het Evangelie verspreiden en niet het virus.

Samenvattend:
-    De dienst is voor een ieder toegankelijk, max. 30 personen in de kerkzaal
-    Hou ten allen tijde anderhalve meter afstand
-    Heeft u ziekteverschijnselen, kom niet
-    Desinfecteer handen bij in- en uitgaan van het kerkgebouw
-    Collecte in de schaal na de dienst
-    Verspreid het Evangelie, niet het virus!